Anketa: Strategija pametne specijalizacije Hrvatske 2021-2029; TPP Digitalno i kreativno društvo

Anketa je zatvorena.