Anketa: Strategija pametne specijalizacije Hrvatske 2021-2029; TPP Digitalno i kreativno društvo

 
Strategija pametne specijalizacije (S3) pristup je politike promicanja inovacija u gospodarstvu, kroz poticanje zemalja i regija na transformaciju postojećih struktura i izgradnju novih konkurentskih prednosti na temelju specifičnih prilika i kapaciteta. Ključno je imati na umu da se S3 ne bi trebao usredotočiti na strukture[1] kao takve, nego na njihovu transformaciju: postojeće strukture su početna točka S3 procesa, ali strateški cilj je postići strukturnu promjenu u tim strukturama.


Cilj S3 procesa je povećati konkurentnost ovih struktura adresiranjem specifičnih prilika za transformaciju[2] na temelju specifičnih regionalnih kapaciteta.[3]

 To će se postići kontinuiranim procesom poduzetničkog otkrivanja (eng. entrepreneurial discovery process, EDP), odnosno procesom odabira odgovarajućih prioritetnih područja, otkrivanja transformacijskih planova za svako od prioritetnih područja, te njihovom provedbom kroz financiranje i realizaciju konkretnih projekata.

Ovo je istraživanje dio EDP-a i prvi korak u prikupljanju ideja o prilikama za transformaciju i raspoloživim kapacitetima, aktivnostima i projektima, koji bi mogli podržati S3 proces u novopredloženom tematskom prioritetnom području (TPP) Digitalno i kreativno društvo.

TPP Digitalno i kreativno društvo u ovom inicijalnom prijedlogu obuhvaća nekoliko mogućih važnih područja za postizanje transformacijskih učinaka na samu IKT industriju i na dodatnu specijalizaciju ostalih industrija. Moguća područja su:

 • Core ICT rješenja i digitalne platforme
 • Kreativna i gaming rješenja
 • FinTECH i disruptivne usluge
 • EduTECH rješenja 
 • Rješenja za održivi i pametni razvoj[4]
   
Detalji o upitniku
 
Kako bi Vam olakšali proces ispunjavanja upitnika možete preuzeti kratki naputak. U nastavku donosimo pregled strukture upitnika te aktivnosti unutar svakog poglavlja s naznačenim okvirnim vremenom ispunjavanja. Upitnik kojeg započnete možete prekinuti te nastaviti naknadno, pritiskom na poveznicu „Nastavite kasnije“ u gornjem desnom dijelu upitnika.
 
Upitnik je strukturiran u četiri dijela:
 1. Opće informacije – generičke informacije o djelatnosti Vaše organizacije u obliku izbora ponuđenih odgovora (cca. 10 min);
 2. Prilike za transformaciju – tekstualni opis prilika za transformaciju unutar TPP Digitalno i kreativno društvo. Moguće je navesti do 5 prilika (cca. 5-10 min po prilici);
 3. Dostupni kapaciteti za adresiranje prepoznatih prilika – izbornik ponuđenih odgovora i tekstualni opis aktera i/ili aktivnosti s kapacitetima koje mogu podržati transformaciju unutar TPP-a. Moguće je navesti do 5 različitih aktera (cca. 5-10 min po akteru).
 4. Projektne ideje – izbornik ponuđenih odgovora i kratki tekstualni opis prijedloga projektnih ideja koje podržavaju transformaciju TPP-a. Moguće je navesti do 5 projektnih ideja (cca. 10 min po projektnoj ideji).
 
Ukoliko smatrate da Vaša aktivnost nije primjereno zastupljena u TPP-u, molimo navedite to kada se od Vas zatraži i dostavite odgovore koji najbolje odražavaju Vaše stavove, bez obzira na inicijalni opseg TPP-a.

Zahvaljujemo Vam na vremenu i sudjelovanju!

Napomena: Anketna pitanja ne moraju nužno pratiti brojčani slijed. 
 
[1] Pojam "strukture" se u S3 odnosi na gospodarske strukture, npr. najvažnije industrije pojedine regije, ili podsektore navedenih industrija.
[2] “Prilike za transformaciju" mogu na primjer biti usmjeravane tržišnim ili društvenim trendovima (npr. starenje stanovništva, povećana potražnja za zdravstvenim uslugama), tehnološkim napretkom (npr. digitalizacija, „big data“, bio-ekonomija), ili drugim inovacijskim aktivnostima.
[3] “Kapaciteti” su sve vrste inputa koji bi mogli podržati ciljanu transformaciju. Na primjer, kapacitete mogu osigurati sveučilišta i drugi istraživački objekti, kao i istraživanje i razvoj u poduzećima. Nadalje, drugi mogući pružatelji kapaciteta su (kvalificirana) radna snaga, određene infrastrukture, mreže i organizacije klastera. Ovo su važni primjeri, ali ne i konačni popis mogućih kapaciteta. Važan izvor kapaciteta svojstven je prilici spajanja aktivnosti iz različitih dijelova gospodarstva (npr. različitih podsektora iz različitih industrija) za stvaranje učinka prelijevanja inovacija.
[4] Područja primjene poput Smart City, Smart Buildings, nadzor infrastrukture i okoliša kroz mreže senzora, 3D digitalna inventarizacija, sustavi podrške za odlučivanje i RPA rješenja

 

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>